Contact us

Wujiang Taihu International School

Tel: 0512-63170052/63170053
Fax: 0512-63170051
Email:WTIS@vip.163.com
Post address: No.8, Yanhu Dong Road, Miaogang District, Qidu Town Wujiang City, Jiangsu Province, P. R. China
Postal code :215232